Képzési tematika

Szervezetek és káosz, a duális szervezetszemlélet
Csoportok és szervezetek struktúrája és dinamikája (Berne), szervezetfejlesztés és káoszteóriák. Rendszerszerűség a káoszban. A duális szervezeti koncepció: szervezetek mechanisztikus és humanisztikus vonásai (Hauser)

2 nap

Szervezeti kultúra és a szervezeti autonómia
Szervezeti kultúra és TA, az autonómia modelljei. Csoportok és szervezetek struktúrája és dinamikája (E. Berne). Szervezetek tranzakcióanalitikus megközelítései (G. Mohr, T. Steinert, G. Barnes). A szervezeti kultúra és annak változása (Krausz). Logikai szintek (Dilts).

2 nap

Vezetés és követés
Felelős, tényleges és pszichológiai vezető (Berne), az alapító öröksége. Vezetési modellek a szervezetek egyes fejlődési fázisaiban (NPI, Livegoed-Glasl). Hatalomforrások a szervezetben (Krausz). A vezető fejlődésének és fejlesztésének kérdései ma és holnap. Vezetői coaching szervezeti közegben.

2 nap

Esetfeldolgozás és szupervízió
A résztvevők által hozott esetek feldolgozása.

2 nap

Változás és megőrzés. Változásmenedzsment és fenntartható fejlődés
Időfelhasználás, munkastílus és OK-keret, mint a szervezeti kultúra része. Szervezetfejlesztés és emberi erőforrás fejlesztés. Emocionális aspektusok a változásban (B. Ziemendorf). A személyes és a szervezeti autonómia (E. Berne, H-G. Hauser). Változással kapcsolatos szerződések (M. Laugery)

2 nap

Szakmai identitásom trénerként, tanácsadóként, coachként
Etika és emberkép. Professzionális hozzáállás és OK-keret. Szerep és identitás (N. Micholt). Mindennapi munkahelyzetek és életdöntések etikai aspektusai. Integráló, lehorgonyzó workshop.

2 nap

A programváltoztatás jogát fönntartjuk.

A résztvevők a műhelyek között tanulócsoportban dolgoznak (18 óra), egyéni prezentációt és esettanulmányt készítenek megadott szempontok alapján.