fbpx

A TA szakmai etikája

Tranzakcióanalitikus képzéseink során nagyon fontos számunkra a nemzetközi szabályok szerinti etikus magatartás tréner és résztvevő között.  Az alábbiakban néhány alapelvet és alapvető értéket ismertetünk, melyek mentén a nálunk tanuló résztvevők érdekeit védjük.

 

Etikai szempontok a tranzakcióanalízisben – információk ügyfelek és képzések résztvevői számára

 

Mire valók az etikai alapelvek?

Az Európai Tranzakcióanalízis Szövetség (EATA) tagjai kötelezik magukat arra, hogy az EATA és magyarországi szervezete (HATA) által lefektetett szakmai és etikai alapelveit betartják.

Ezek az alapelvek minden érintett védelmét szolgálják, és informálják őket arról, hogy a tranzakcióanalízis milyen etikai és szakmai alapelveket tanít és alkalmaz.

Az etikai alapelvek a TA minden alkalmazási területén érvényesek, és kiegészülnek az adott terület szakmai standardjaival.

Az Etikai Kódex teljes szövegét itt tekintheti meg.

A TA szakmai etikájának lényege

„Szoros kapcsolat van az etika és a gyakorlat között:  a viselkedés lehet etikus vagy sem aszerint, hogy elősegíti-e vagy sem a saját és mások jól-létét.

Az etika egy általános keret, amely vezérli a szakma gyakorlóit a szakszerű szolgáltatás nyújtására és mindig alátámasztja a gyakorlatot. Nemcsak a nehéz és problematikus helyzetek megoldására korlátozódik.

Az etika azonosítja azokat az értékeket, amelyek az embereket segíti abban, hogy felfedezzék lehetőségeiket mint emberi lények; az értékekre etikai alapelvek épülnek, mint irányelvek, melyek érvényesítik a  kötelező normákat alátámasztó értékeket és alapelveket, és a szakmai gyakorlat vezérelvei.” (Részlet az EATA Etikai Kódexből)

Alapértékek:

 • Az emberi méltóság
 • Ön-meghatározás
 • Egészség
 • Biztonság
 • Kölcsönösség

 

Etikai alapelvek:

 • Tisztelet
 • Hatóerőssé tétel
 • Védelem
 • Felelősség
 • Elkötelezettség a kapcsolatokban

 

Érintettek:

 • Kliens
 • Szakember
 • Képzésben lévők
 • Kollégák
 • Emberi környezet/társadalom