Akkreditált TA-képzések és képesítés

Aktuálisan induló képzések

Bevezetés a tranzakcióanalízisbe

TA 101

Legközelebb: 2023. december 8-9.

TA Mesterképzés

TA 404

Indul: 2023. október 9-10-én

Szervezetfejlesztés a gyakorlatban

TA 303 C

Indul: 2023. szeptember 29-30-án.

Személyes hatékonyság TA-val

TA 202

Következő csoport indul: 2024. január12-én

Bevezetés a tranzakcióanalízisbe

TA 101 online

Következő csoport indul: 2023. október 19-én

A TA-képzés felépítése

TA képzés

Mit jelent a TA-ban az akkreditált képzés?

 

Az alapító Eric Berne és környezete óriási lépéseket tett a pszichológia demokratizása felé, elsősorban azzal, ahogyan a segítő-kliens kapcsolatot definiálta (okéság), illetve ahogyan a klienst önmaga gyógyító szakemberévé emelte. Ezzel párhuzamosan azonban az is fontos volt számára, hogy megőrizze a szakma professzionalitását. Azért hozta létre a Nemzetközi Tranzakcióanalitukus Egyesületet, hogy ez a szakmai közösség gondoskodjon a TA alkalmazás és tanítás minőségéről (akkreditált képzés és vizsgáztatás) és az érintettek (kliensek, alkalmazók, képzők, tanulók) biztonságáról (szakmai etika).

Európában tranzakcióanalízis képzések több helyen is folynak. A képzési standardokat az Európai Tranzakcióanalízis Szövetség (EATA) Szakmai Képzési Standardok Bizottsága (PTSC) állítja össze. A minősítések standardjait és követelményeit az EATA Vizsgáztatási Bizottsága (COC) fogalmazza meg, és ez a testület szervez több helyen és nyelven vizsgákat szerte Európában.

Ez a két testület szorosan együttműködik egymással, valamint a nemzeti TA-szövetségekkel és az oaklandi székhelyű (USA) Nemzetközi Tranzakcióanalízis Szervezettel (ITAA). Ebben a struktúrában a TA-képzés és vizsgáztatás (minősítés) mindenütt Európában azonos standardok és követelmények alapján zajlik, és azokat valamennyi TA-szervezet, beleértve az Európán kívüli szervezeteket is, elismeri és elfogadja.

Nemzetközi akkreditációval mindig a képző/szupervízor rendelkezik (tehát nem a képző hely):

Nemzetközileg akkreditált TA-képzést (P)TSTA, vagy (P)TTA tarthat; TA-szupervíziót (P)TSTA vagy (P)STA címmel rendelkező szakember adhat.

Képesített tranzakcióanalitikus (CTA) minősítés azt fejezi ki, hogy az illető szakmai munkájában a TA-t  a nemzetközi akkreditáció standardjainak és etikájának megfelelően képes alkalmazni a négy alkalmazási területet egyikén, melyet a CTA rövidítés után álló egy-egy betű fejez ki: C (tanácsadás), E (oktatás), O (szervezetfejlesztés), P (pszichoterápia).