Képzési tematika és időpontok

Ez a képzés a személyes, kapcsolati és módszertani kompetenciák fejlesztésére irányul. Elsősorban azoknak szól, akik eredményességét lényegesen befolyásolja az, ahogyan a szervezetekkel vagy szervezetekben dolgoznak. Legyen szó coachingról, tréningről, szervezetfejlesztésről, tanácsadásról, vagy éppen a vezetésről. A képzési filozófia, módszertan és követelmények részletes leírásához ide kattints!

A műhelyek témája és időpontja

 1. Szervezetek és a káosz. 2020. november 6-7.
 2. Szervezeti kultúra és szervezeti autonómia. 2020. december 4-5.
 3. Vezetés és követés. 2021. február 5-6.
 4. Esetfeldolgozásés szupervízió. 2021. március 19-20.
 5. Változtatás és megőrzés. 2021. május 7-8.
 6. Szakmai identitás. Záró műhely. 2021. június 25-26.

A programváltoztatás jogát fönntartjuk

A workshopok időkerete:

 • Első nap: 09:00-18:00
 • Második nap: 9:00-17:30

Az egyes műhelyek részletes leírása

 1. modul: Szervezetek és a káosz. A duális szervezetszemlélet

Szervezetek lényegi sajátosságaival foglalkozunk ezen a workshopon. Áttekintjük a mai szervezetek gyökereit, a strukturális előképeket, , valamint az emocionális gyökereket. Megvizsgáljuk az aktuális működési formákat és a trendeket, amik a jövő szervezeteit formálják. Megismerkedünk a TA klasszikus, Berne-i szervezet-modelljével és ennek alkalmazási lehetőségeivel a diagnosztikus munkában és a beavatkozások tervezésében. Reflektálunk a rendezettség–rendetlenség-paradoxonára és arra, hogyan oldják föl a szervezetek azokat az immanens ellenmondásokat, amelyek mentén szerveződnek.
Emellett minden résztvevőnek lehetősége van kidolgozni a képzésre vonatkozó fejlődési céljait és tanulási tervét.

Tartalmak

 • Szervezetek dualitása: mechanisztikus és humanisztikus karakter (Hauser)
 • Szervezetfejlesztés és káoszteóriák. Rendszerszerűség a káoszban
 • Csoportok és szervezetek struktúrája és dinamikája (Berne)

 

 1. modul: Szervezeti kultúra és szervezeti autonómia

A szervezet „láthatatlan lelke” ennek a workshopnak a témája. Mit jelent a szervezeti kultúra, milyen elemekből tevődik össze, hogyan hat a szervezetben és hogyan lehet rá hatást gyakorolni? Megvizsgáljuk, miként lehet egy szervezet kultúráját megfoghatóvá tenni tranzakcióanalitikus modellekkel – a klasszikus, Berne-i fogalmaktól az újabb TA-s megközelítésekig. Konkrét példák alapján kidolgozzuk a TA-s autonómia-fogalom alkalmazását társas rendszerekre, továbbá a beavatkozás lehetőségeit a szervezet életképességének növelésére, miközben reflektálunk a vezető és a tanácsadó etikai dilemmáira.

Tartalmak

 • Szervezeti kultúra és TA. Az autonómia modelljei. Szervezeti autonómia (Hauser, Vogelauer)
 • Szervezetek újabb tranzakcióanalitikus megközelítései (Mohr, Steiner, Barnes, Balling)
 • A szervezeti kultúra és annak változása (Krausz)

 

 1. modul: Vezetés és követés

Bár a hierarchiát már többször eltemették, a mindennapi tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy a szervezetek működésében és változásában kiemelt szerepe van a vezetés-követés dinamikájának. A vezetői és a követői szerephez kapcsolódó kimondott és kimondatlan elvárások, a felelősség mentén fejlődő játszmák, a hatalomgyakorlás és a hatalommal való visszaélés különféle módozatai, valamint a szervezeti és piaci környezet befolyása ennek a workshopnak a témája. Reflektálunk a szerepekhez kapcsolódó szükséges és meglévő kompetenciákra, illetve foglalkozunk a vezetőképzés és a vezetői coaching aktuális dilemmáival és a markáns trendekkel.

Tartalmak

 • Vezetési modellek a szervezetek egyes fejlődési fázisaiban (NPI, Livegoed, Glasl)
 • Felelős, tényleges és pszichológiai vezető (Berne), az alapító öröksége
 • Hatalomforrások a szervezetben (Krausz)

 

4. modul: Esetfeldolgozás és szupervízió

Ennek a két napnak a célja a résztvevők konkrét eseteinek és kérdéseinek földolgozása az eddig megtanult eszközök segítségével. Hang- és videofelvételek elemzése, esetbemutatás, peer-tanácsadás, egyéni és csoportos szupervízió módszereivel tesszük mindazt élővé, amit eddig tanultunk.

 

 1. modul: Változtatás és megőrzés. Változásmenedzsment és fenntartható fejlődés

Mivel a változás napjainkban egyre gyorsabb és erőteljesebb, azok számára, akik ennek kezdeményezői, részesei vagy támogatói egyrészt térképek (szempontok a tájékozódáshoz), másrészt eszközök (módszerek a cselekvéshez) szükségesek, amelyek figyelembe veszik a mindenkori kontextust és illeszkednek a személyes erőforrásokhoz. Szervezetek és más elő rendszerek változása és változtatása ennek a workshopnak a témája. A tranzakcióanalízis és a rendszerszemlélet nézőpontjából megvizsgáljuk, milyen erők hatnak a struktúra és a kultúra mentén, hogyan kapcsolódik a személyes változás a rendszer változásához és viszont, lehet-e ezt tervezni, és ha igen, milyen szerződéseket tudunk itt kötni? Miközben gyakorlatias kérdésekre keressük a válaszokat, a fenntartható fejlődés etikai szempontjaira is reflektálunk.

Tartalmak

 • Változásmenedzsment koncepciók. Szervezetfejlesztés és emberi erőforrás-fejlesztés
 • A változással kapcsolatos szerződések (Laugery)
 • Emocionális aspektusok a változásban (Ziemendorf)

 

 1. modul: Szakmai identitás. Szakmai identitásom trénerként, coachként, vezetőként stb.

A professzionális cselekvés mögött stabil, autonóm, integrált szakmaiság áll, amely összhangban van a személyes értékrenddel, a fontos személyiségjegyekkel és a szakember más szerepeivel. A szakmai identitás ennek a workshopnak a témája. Foglalkozunk az identitás történetiségével, összetevőivel és perspektíváival, és reflektálunk a különféle szerepek kölcsönhatására. Megismerkedünk az tranzakcióanalitikus etikai alapelvekkel és dimenziókkal, és gyakoroljuk ezek alkalmazását konkrét helyzetek megoldására. Mindezek tükrében a résztvevők kidolgozhatják személyes krédójukat. A workshop keretében lehorgonyozzuk a fontos egyéni tanulási eredményeket és lezárjuk a csoportfolyamatot.

Tartalmak

 • Etika és emberkép. Professzionális hozzáállás és OK-keret
 • Szerep és identitás (Micholt)
 • Mindennapi munkahelyzetek és életdöntések etikai aspektusai (EATA-etika)

 

Kapcsolatfelvétel, jelentkezés és részvételi díj

A kapcsolatfelvétel írásban történik a lenti űrlapon.

A jelentkezés feltételei:

 • Minimum 3 év munkatapasztalat, és a tanultak gyakorlati alkalmazásának lehetősége.
 • Elvégzett tranzakcióanalízis alapképzés (TA 101),
 • Legalább 50 óra igazolt önismeret (itt nincsen módszertani megkötés, lehet TA-s önismeret (TA 202) vagy más módszer, egyéni, csoportos stb.)
 • Pszichikus egészség
 • Előzetes tájékozódó beszélgetés a kurzus vezetőjével

Jelentkezés esetén a résztvevővel képzési szerződést kötünk.

Az egyéves képzés (12 nap képzés és 3 óra egyéni szupervízió) ára céges jelentkezés esetén nettó 690.000.- forint, egyéni cégek esetén nettó 640.000,- forint. Egyéni jelentkezőknek a képzés díja 590.000.- forint. A fizetés a képzés előtt egy összegben, vagy igény esetén két részletben történhet: az első és a negyedik workshop előtt. A képzési díjat nem csökkenti, ha a résztvevő a programnak egyes részein nem vesz részt. Szeptember 1-ig történő jelentkezés és befizetés esetén a képzési díjból kedvezményt adunk: céges jelentkezés esetén 640.000,- forint, egyéni cégeknek nettó 590.000,- forint, egyéni jelentkezéskor 540.000,- forint a részvételi díj.  A képzés lemondása esetén fizetendő költségek: az első workshop kezdete előtt több mint 30 nappal a résztvevő a teljes díj 25%-át; az első workshop kezdete előtt 30-15 nappal a teljes díj 50%-át; az első workshop kezdete előtt 14 vagy annál kevesebb nappal a teljes díj 100%-át tartozik megfizetni. Egyéni jelentkezőknek korlátozott számban áfa-mentes számlát tudunk kiállítani.

 

A jelentkezéshez kérjük, töltsd ki az űrlapot vagy hívj a +36-20-368-7628 telefonszámon.

A jelentkezés a visszaigazolás és a képzési díj befizetésével válik érvényessé. A jelentkezéssel automatikusan elfogadod az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

A tréning helyszíne: 1093 Budapest, Közraktár u. 24. II/12.

Jelentkezés a képzésre:

  Képzés, amire jelentkezem (kötelező)

  A képzésre történő jelentkezéssel Ön automatikusan elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.