Bevezetés a tranzakcióanalízisbe. TA 101

TA eszközök a coachingban

A coachingot nem tekintem módszerspecifikus hivatásnak, de kétségtelen, hogy a coaching lényegi sajátosságainak, irányultságának és a coach kompetenciáinak megismerése önmagában nem tesz képessé a tevékenység gyakorlására. A coachnak modellekre és technikákra van...

Útkeresés és tehetség

A legtöbb ember egyáltalán nincs tudatában annak, hogy milyen lehetőségekkel rendelkezik. Azok a hatások, amelyek eddig értek bennünket, gyakran ássák alá a lehetőségeinket. Így a bennünk szunnyadó potenciált elnyomjuk, vagy nem is veszünk róluk tudomást, mert azt nem...

Hogyan dolgozik a TA-s szakember?

Mivel foglalkozol? Tanácsadással. Kinek adsz tanácsot? Embereknek és szervezeteknek. Mihez ad tanácsot? A kommunikációjukhoz. Mit használsz a tanácsadásban? A tranzakcióanalízist. Tessék? Mi az a tranzakcióanalízis?   Tranzakcióanalízis Tranzakciónak tekintünk...

Önirányítás mint kulcskompetencia

Vezető német szakfolyóirat (managerSeminare) felmérése szeint (mS263) a munka új világában (New Work) a szakemberek által legfontosabbnak ítélt képesség az önirányítás. Az önirányítás feltételezi nemcsak a külső folyamatok, hanem a belső történések magas szintű...

Szalutogenezis

Aaron Antonovszky (1923-1994), amerikai születésű, később Izraelben élő orvos-szociológus volt. Az akkoriban erősen betegségközpontú orvostudománnyal szemben az egészség feltételeit kutatta, és alkotta meg a szalutogenezis (1979) modelljét, ami a testi-lelki ellenálló...

Reziliencia és okéság

"Újraindítás szükséges!" Manapság ezt sokszor halljuk. De mitől függ ennek a sikere és hogyan lehetséges? Ezt a képességünket ma leginkább a reziliencia szóval írjuk le. A szó a latin "resilio"-igéből származik, ami körülbelül "visszabillenést" jelent. Manapság az...

Mire elég az időnk?

Az előzőekben általánosságban beszéltem az ember struktúraéhségéről, itt ennek egy specifikus, ám annál izgalmasabb módját, az idő társas strukturálását mutatom be. Ez arról szól, hogyan alakítjuk a rendelkezésre álló időt: a napot, a hetet, az évet, az életet. Berne...

Mire vagyunk éhesek? 3. Struktúraéhség

A harmadik éhségünk az ingeréheség és az elismeréséhség mellet Eric Berne szerint a struktúra utáni éhségünk. Ez a tájékozódási pontok és keretfeltételek iránti szükségletünket jelenti. Ilyenek pl. a rend, a minőség kritériumai, a tervek, feladatok, munkaköri...

Mire vagyunk éhesek? 2

Az egyik legfontosabb éhségünk az elismerésre irányul. Az elismerés egy speciális inger (ingeréhség), ami ránk vonatkozik: arra, hogy kik vagyunk, és mit teszünk. A gyermeknek a fizikai érintés iránti szükségletéből fejlődik ki. Ez később átalakul, és a nagyobb...

TA eszközök a coachingban

A coachingot nem tekintem módszerspecifikus hivatásnak, de kétségtelen, hogy a coaching lényegi sajátosságainak, irányultságának és a coach kompetenciáinak megismerése önmagában nem tesz képessé a tevékenység gyakorlására. A coachnak modellekre és technikákra van...

Útkeresés és tehetség

A legtöbb ember egyáltalán nincs tudatában annak, hogy milyen lehetőségekkel rendelkezik. Azok a hatások, amelyek eddig értek bennünket, gyakran ássák alá a lehetőségeinket. Így a bennünk szunnyadó potenciált elnyomjuk, vagy nem is veszünk róluk tudomást, mert azt nem...

Hogyan dolgozik a TA-s szakember?

Mivel foglalkozol? Tanácsadással. Kinek adsz tanácsot? Embereknek és szervezeteknek. Mihez ad tanácsot? A kommunikációjukhoz. Mit használsz a tanácsadásban? A tranzakcióanalízist. Tessék? Mi az a tranzakcióanalízis?   Tranzakcióanalízis Tranzakciónak tekintünk...

Önirányítás mint kulcskompetencia

Vezető német szakfolyóirat (managerSeminare) felmérése szeint (mS263) a munka új világában (New Work) a szakemberek által legfontosabbnak ítélt képesség az önirányítás. Az önirányítás feltételezi nemcsak a külső folyamatok, hanem a belső történések magas szintű...

Szalutogenezis

Aaron Antonovszky (1923-1994), amerikai születésű, később Izraelben élő orvos-szociológus volt. Az akkoriban erősen betegségközpontú orvostudománnyal szemben az egészség feltételeit kutatta, és alkotta meg a szalutogenezis (1979) modelljét, ami a testi-lelki ellenálló...

Reziliencia és okéság

"Újraindítás szükséges!" Manapság ezt sokszor halljuk. De mitől függ ennek a sikere és hogyan lehetséges? Ezt a képességünket ma leginkább a reziliencia szóval írjuk le. A szó a latin "resilio"-igéből származik, ami körülbelül "visszabillenést" jelent. Manapság az...

Mire elég az időnk?

Az előzőekben általánosságban beszéltem az ember struktúraéhségéről, itt ennek egy specifikus, ám annál izgalmasabb módját, az idő társas strukturálását mutatom be. Ez arról szól, hogyan alakítjuk a rendelkezésre álló időt: a napot, a hetet, az évet, az életet. Berne...

Mire vagyunk éhesek? 3. Struktúraéhség

A harmadik éhségünk az ingeréheség és az elismeréséhség mellet Eric Berne szerint a struktúra utáni éhségünk. Ez a tájékozódási pontok és keretfeltételek iránti szükségletünket jelenti. Ilyenek pl. a rend, a minőség kritériumai, a tervek, feladatok, munkaköri...

Mire vagyunk éhesek? 2

Az egyik legfontosabb éhségünk az elismerésre irányul. Az elismerés egy speciális inger (ingeréhség), ami ránk vonatkozik: arra, hogy kik vagyunk, és mit teszünk. A gyermeknek a fizikai érintés iránti szükségletéből fejlődik ki. Ez később átalakul, és a nagyobb...

Tranzakcióanalízis és autonómia

A tranzakcióanalízis célja, hogy az embereket támogassa abban, hogy egy boldog, a lehetőségek szerint önmaguk által irányított és sikeres életet éljenek. Ezt általában személyiségfejlődésnek szokás nevezni, vagy a TA nyelvén kifejezve ez az autonómia. Autonómia alatt nem egyszerűen függetlenséget értünk. Ez sokkal inkább egy önmagunk által meghatározott, felelős élet – másokra vonatkoztatva.

Eric Berne itt a humanisztikus pszichológia tradícióját követi. Hasonlóan érti az autonómiát, mint Carl Rogers, a személyközpontú terápia megalapítója, aki önmegvalósításról, az én megjelenítéséről beszél, vagy Ruth Cohn, a témaközpontú interakció létrehozója, aki a belső élmények autentikus közvetítéséről ír. Frizt Perlsnek, a gestalt terápia atyjának szintén fontos volt az autonómia, amit egyfajta függetlenségként írt le, méghozzá a mások elvárásainak való megfeleléstől.

Az autonómiához ugyanakkor hozzátartozik a társas kapcsolatainkban tudatosan és szabadon vállalt függőség is, hiszen ez teszi az életünket emberivé, egymásra vonatkoztathatóvá és teljessé. Ide illeszkednek azok a fontos kompetenciák, melyeket Berne az autonómia alkotórészeinek tekintett. Ezek a tudatosság, a spontaneitás és az intimitásra való képesség. Folytatás következik …

____________________________________________________