Képzési tematika és időpontok

Ez a képzés a személyes, kapcsolati és módszertani kompetenciák fejlesztésére irányul. Elsősorban azoknak szól, akik eredményességét lényegesen befolyásolja az, ahogyan a kapcsolatokat és/vagy csoportokat egy szakmai kontextusban kezelnek. Legyen szó coachingról, tréningről, szervezetfejlesztésről, tanácsadásról, vagy éppen a vezetésről. A képzési filozófia, módszertan és követelmények részletes leírásához ide kattints!

A műhelyek témája és időpontja

 1. Kapcsolati minták és játszmák. 2020. február 17-18.
 2. Kapcsolatorientált és rendszerszemléletű megközelítés. 2020. március 20-21.
 3. Teamek, csoportszerkezet, csoportdinamika. 2020. április 20-21.
 4. Érzések, stressz, pszicho-higénia csoportokban és teamekben. 2020. május 29-30.
 5. Önismeret és sorskönyvelemzés. 2020. június 29-30.
 6. Reziliencia és fejlődés. Záró műhely. 2020. szeptember 11-12.

A programváltoztatás jogát fönntartjuk

A workshopok időkerete:

 • Első nap: 09:00-18:00
 • Második nap: 9:00-17:30

Az egyes műhelyek részletes leírása

 1. modul: Kapcsolati minták és játszmák

A workshopon számba vesszük a kapcsolatelemzés tranzakcióanalitikus eszközeit, majd ezek segítségével megvizsgáljuk a különféle szerepekben való kapcsolódási lehetőségeket, különös tekintettel a tanácsadó-ügyfél, ill. a vezető-beosztott viszonyra. Azonosítjuk a szervezeti struktúra és kultúra szimbiózisra hajlamosító tényezőit, és Bernd Schmid elgondolásait fölhasználva kidolgozzuk a felelősség-kultúra irányába ható intervenciós lehetőségeket. A kapcsolati igényeket összekapcsoljuk a TA játszma-elméletével, áttekintjük a fontosabb elemzési lehetőségeket (Berne, Karpmann, Gouldings, English, Sills), és konkrét szervezeti példákat elemzünk a résztvevők esetei alapján.
Emellett minden résztvevőnek lehetősége van kidolgozni a képzésre vonatkozó fejlődési céljait és tanulási tervét.

Tartalmak

 • A kapcsolatok leírásának tranzakcióanalitikus lehetőségei (Berne, Schiff, English)
 • A játszmák társas, pszichológiai és egzisztenciális szintje
 • Motivációk és a játszmák dinamikája. Szervezeti aspektusok
 • Alternatívák és tanulási lehetőségek

 

 1. modul: Rendszerszemléletű és kapcsolatorientált megközelítés

A rendszerszemléletű és a kapcsolatorientált megközelítés elméletével és gyakorlatával foglalkozunk ezen a workshopon. Áttekintjük a két megközelítés gyökereit és fontosabb sajátosságait, különbözőségét és kapcsolódásait, elhelyezzük a tranzakcióanalízis elméletét és gyakorlatát e két viszonyítási rendszerben. Megvizsgáljuk az élő rendszerek működési törvényszerűségeit és ezek következményeit a szervezeti mindennapokra és a fejlesztői munkára. Kipróbáljuk a kontextussal való munka néhány eszközét (rendszerállítás, kérdezéstechnika), reflektálunk az alkalmazási lehetőségekre. Megismerkedünk a Richard Erskine-féle kapcsolati igények elmélettel, majd gyakoroljuk ezek megkülönböztető felismerését és a támogató beavatkozást. A műhelyen szempontokat dolgozunk ki a kapcsolat és a rendszer mentén történő beavatkozásokhoz: mikor, melyiket, miért és hogyan használhatjuk.

Tartalmak

 • Rendszerszemlélet, rendszerelmélet. A kontextussal való munka a TA-ban
 • Kapcsolati szükségletek (Erskine)
 • Intervenciók a rendszer és a kapcsolat mentén

 

 1. modul: Teamek, csoportszerkezet, csoportdinamika

Manapság egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a csapatmunkának, sőt az önszerveződő, önirányító csoportoknak. Ezek létjogosultságát vizsgáljuk meg szervezeti kontextusban, illetve reflektálunk a munkacsoport, a team és a szervezet kapcsolódásaira és a lehetséges konfliktusforrásokra. Megismerkedünk Berne csoportelméletével, és gyakorlati példák segítségével elemezzük egy csoport ún. nyilvános és privát struktúráját. Részletesen foglalkozunk a csoporthatárok mentén ható erőkkel és kidolgozzuk az intervenciós lehetőségeket csoportok külső és belső fejlesztése, illetve a folyamat tanácsadás szempontjából. Áttekintjük a személyes csoportélmény fejlődését és foglalkozunk a különféle csoportszerepekből adódó dinamikákkal.

Tartalmak

 • Individuum, csoport, szervezet. Teamek helye a szervezeti struktúrában
 • A csoport nyilvános struktúrája, határok. Privátstruktúra (Berne)
 • Szerepek és dinamika (Schindler)

 

 1. modul: Érzések, stressz, pszichohigénia csoportokban és teamekben

Az utóbbi időben a fejlesztő szakmában egyre több szó esik az érzelmek adekvát kezeléséről. Ez a szemlélet, ha nehezen is, de a szervezeti kontextusban is utat tör magának, legyen szó stresszkezelésről, általában a személyes hatékonyságról, vagy a vezető kapcsolatkezelési képességeiről. A workshopon megismerkedünk az érzelmi műveltség steineri elméletével és a gyakorlati fejlesztés szempontjaival, elemezzük az alapérzelmek dinamikáját, és részletesen foglalkozunk a TA ún. helyettesítő érzés elméletével. Megvizsgáljuk a helyettesítő érzések hatását a kapcsolatokra, és összekötjük a jelenséget a játszmákkal és a sorskönyvvel.
Mindezek alapján reflektálunk a szervezeti alkalmazás lehetőségeire a coaching, a tréning és a szervezetfejlesztés keretrendszerében.

Tartalmak

 • Alapérzések és kevert érzések (Thomson). Érzelemkerék (Parr)
 • Az érzelmek tanulása. Autentikus és helyettesítő érzések (Berne), helyettesítősdi (English)
 • Energiapszichológia: minisorskönyv (Kahler) és logoszintézis (Lammers)

 

 1. modul:Önismeret és sorskönyv elemzés. Terápiás workshop

Ez a két nap alkalmat ad arra, hogy a résztvevők egy tapasztalt, pszichoterápiában jártas TA-képző vezetésével ízelítőt kapjanak a klasszikus, Berne-i önismereti és terápiás munkából a csoport közegében. Miközben a műhelyen személyes élményt szerezhetnek a TA-terápiás munkából, ráláthatnak a terapeuta eszközeire és működésére, tudatosíthatják a nem terápiás alkalmazás határait. A műhelyt dr. Juhász Erzsébet vezeti.

 

 1. modul: Reziliencia és fejlődés

A turbulens környezetben felértékelődik az egyének és a rendszerek rugalmassága és regenerálódó képessége. A műhelyen összekötjük a rezilienciát a TA fogalomrendszerével, különös tekintettel az autonómia-fogalomra, majd a résztvevők példái alapján kidolgozzuk a reziliens struktúrák kiépítésének feltételrendszerét.
A workshop keretében lehorgonyozzuk a fontos egyéni tanulási eredményeket és lezárjuk a csoportfolyamatot.

Tartalmak

 • A reziliencia TA-s megközelítési lehetőségei (Newton)
 • Reziliencia a struktúrában, és a struktúra rezilienciája
 • Fejlődési ciklusok (Levin) és sikerkör (Roberts)

Kapcsolatfelvétel, jelentkezés és részvételi díj

A kapcsolatfelvétel írásban történik a lenti űrlapon.

A jelentkezés feltételei:

 • Minimum 3 év munkatapasztalat, és a tanultak gyakorlati alkalmazásának lehetősége.
 • Elvégzett tranzakcióanalízis alapképzés (TA 101),
 • Legalább 50 óra igazolt önismeret (itt nincsen módszertani megkötés, lehet TA-s önismeret (TA 202) vagy más módszer, egyéni, csoportos stb.)
 • Pszichikus egészség
 • Előzetes tájékozódó beszélgetés a kurzus vezetőjével

Jelentkezés esetén a résztvevővel képzési szerződést kötünk.

Az egyéves képzés (12 nap képzés és 3 óra egyéni szupervízió) ára céges jelentkezés esetén nettó 690.000.- forint, egyéni cégek esetén nettó 640.000,- forint. Egyéni jelentkezőknek a képzés díja 590.000.- forint. A fizetés a képzés előtt egy összegben, vagy igény esetén két részletben történhet: az első és a negyedik workshop előtt. A képzési díjat nem csökkenti, ha a résztvevő a programnak egyes részein nem vesz részt. December 30-ig történő jelentkezés és befizetés esetén a képzési díjból kedvezményt adunk: céges jelentkezés esetén 640.000,- forint, egyéni cégeknek nettó 590.000,- forint, egyéni jelentkezéskor 540.000,- forint a részvételi díj.  A képzés lemondása esetén fizetendő költségek: az első workshop kezdete előtt több mint 30 nappal a résztvevő a teljes díj 25%-át; az első workshop kezdete előtt 30-15 nappal a teljes díj 50%-át; az első workshop kezdete előtt 14 vagy annál kevesebb nappal a teljes díj 100%-át tartozik megfizetni. Egyéni jelentkezőknek korlátozott számban áfa-mentes számlát tudunk kiállítani.

 

A jelentkezéshez kérjük, töltsd ki az űrlapot vagy hívj a +36-20-368-7628 telefonszámon.

A jelentkezés a visszaigazolás és a képzési díj befizetésével válik érvényessé. A jelentkezéssel automatikusan elfogadod az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

A tréning helyszíne: 1093 Budapest, Közraktár u. 24. II/12.

 

Jelentkezés a képzésre:

  Képzés, amire jelentkezem (kötelező)

  A képzésre történő jelentkezéssel Ön automatikusan elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.