fbpx

Vezető német szakfolyóirat (managerSeminare) felmérése szeint (mS263) a munka új világában (New Work) a szakemberek által legfontosabbnak ítélt képesség az önirányítás.

Az önirányítás feltételezi nemcsak a külső folyamatok, hanem a belső történések magas szintű érzékelését is. A tranzakcióanalízisban (TA) ezt a képességet tudatosságnak nevezzük, ami a gondolatok, érzések, akciók és reakciók minél pontosabb érzékelését és dekódolását jelenti.

Az önirányítás e mellett rugalmasságot igényel (a TA-ban spontaneitás):ez a választás és a döntés szabadsága, az a meggyőződés, hogy mindig vannak lehetőségeim, amikkel egy adott helyzetre reagálhatok. Itt nemcsak az opciók érzékeléséről beszélünk, hanem a döntés lehetőségéről és az azzal járól felelősség felvállalásáról.

Az önirányítás a munkában ma már nehezen képzelhető el úgy, mint egy magányos vitoráls a tengeren. A feladatok és az eredmények együttműködésben: csoportokban, hálózatokban, rendszerekben születnek. Ezért eredményes kapcsolatok létrehozásának és működtetésének a képessége ma már nélkülözhetetlen a szervezeti világban. A kapcsolati képesség nemcsak a csapatmunkára, az emberi kontaktusokra érvényes, hanem a dolgokhoz, feladatokhoz, témákhoz, projektekhez való egészséges viszonyulásra is vonatkozik.