Eric Berne könyvei

Beyond Games and Scripts Ed. C. Steiner & C. Kerr, Grove Press, 1977

Intuition and Ego-states Grove Press, Corgi Books, 1975

Games People Play Grover Press, Penguin, 1967/8. Magyarul: Emberi játszmák Gondolat, 1984

A Layman's Guide to Psychiatry & Psychoananlysis Penguin, 1971

Principles of Group Treatment Grover Press, 1966

Sex in Human Loving Penguin, 1973. Magyarul: Szex a szerelemben Osiris, 1996

Transactional Analysis in Psychotherapy Grove Press, 1961

Structure and Dynamics of organisations & Groups Grover Press, 1966

What Do You Say After You Say Hello? Grover Press, 1972. Magyarul: Sorskönyv Háttér, 1997

Mind az angol, mind a magyar munkák azóta több kiadásban is megjelentek.