Határzóna a szándék és a cselekvés között

Sokféle határ létezik a sejtmembrántól a Tejút széléig. Van egy határ a szándéktól a cselekvésig vezető úton is. A határátlépés itt az a pillanat, amikor az erős elhatározásból cselekvés lesz. Heckhausen és Gollwitzer Rubicon-modellje* ezt a folyamatot írja le. A Rubicon egy folyócska Észak-Itáliában, melynek a rómaiak méreténél jóval nagyobb jelentőséget tulajdonítottak. A köztársaság védelmében ugyanis a hadvezéreknek nem szabadott hadseregük élén ezt a folyót átlépni. Julius Caesar Kr.e. 49-ben, amikor seregével átlépte a folyót, nem volt számára visszaút, nyílt kenyértörést vállalt a szenátussal. A Rubicon-modell ezt az ókori példát felhasználva metaforikusan hangsúlyozza a motívum és a cselekvés, az ötlet és annak tényleges megvalósítása közti döntő átmenetet.

Mára a járványhullámok már elég óvatossá tettek minket. Megtanultuk a leckét. A „jó lenne” gondolatvilágából nem egykönnyen lépünk át fizikai vagy képzeletbeli ajtónkon a valós kapcsolatok világába. Ráadásul a pandémia által is ösztönzött technikai innováció lassan minden feltételt megteremt ahhoz, hogy ki se kelljen mozdulni otthonról. Nemsoká a metaverzumban már …

Hogy is van ez? Gyere, és kapcsolódj!

* Heckhausen, H., & Gollwitzer, P. M. (1987). Thought Contents and Cognitive Functioning in Motivational versus Volitional States of Mind. Motivation & Emotion, 11, 101-120.